Транспорт

Транспорт

Фирмата разполага със собствен автопарк, отговарящ на съвременните тенденци и изисквания, чрез който извършваме своевремено и качествено обслужване на нашите клиенти.

Служителите ни са с дългогодишен опит в превоза на строителни материали и метални изделия